Един младеж много харесвал едно момиче и му казал, че иска да се женят. Тя го попита